Header

Për herë të parë rregullohet me ligj inteligjenca artificiale

Ligjvënësit në Parlamentin Europian kanë miratuar rregulla gjithëpërfshirëse për inteligjencën artificiale. Parlamenti miratoi Aktin e AI (inteligjenca artificiale) me 499 vota pro, 28 kundër dhe 93 abstenime. Kjo synon mbrojtjen e të drejtave themelore civile dhe mbrojtjen kundër kërcënimeve të inteligjencës artificiale ndaj shëndetit dhe sigurisë. Inteligjenca artificiale është aftësia e produkteve teknologjike të tregojnë kapacitete njerëzore si arsyetimi, të mësuarit, planifikimi dhe krijimtaria.

Sot përdoret gjerësisht në disa fusha si tregjet financiare, në mjekësi dhe robotike. Në shoqërinë bashkëkohore, sasia e te dhënave të gjeneruar si nga njerëzit ashtu edhe nga pajisjet, është tej mase e larte dhe teknikisht e papërballueshme për t’u interpretuar dhe për të marrë vendime komplekse nga njeriu.

Aktivistët e të drejtave të njeriut kishin shprehur shqetësim që Partitë Popullore Evropiane për të ulur përdorimin e kësaj teknologjie. Në rast se shkelen rregullat nga kompanitë gjoba ndaj tyre do të jetë deri në 30 milionë ose 6% të të ardhurave vjetore globale të një kompanie, të cilat në rastin e kompanive të teknologjisë si Google dhe Microsoft mund të arrijnë në miliarda.

Do të jetë në dorën e 27 vendeve anëtare të BE-së të zbatojnë rregullat. Ligjet e reja të bllokut për inteligjencën artificial kanë ende kanë nevojë për miratim përfundimtar nga shtetet anëtare dhe ka të ngjarë të mos hyjnë në fuqi deri në vitin 2025.

You may also like ...