Header

Nuk është në Kinë! Kjo është autostrada më e gjerë në botë! Ka 26 korsi!

Autostrada Katy në Hjuston, Teksas është autostrada më e gjerë në botë. Ajo ka gjithsej 26 korsi, duke përfshirë 12 korsi kryesore, tetë korsi ushqyese dhe gjashtë korsi të menaxhuara.

Korsitë e menaxhuara përdoren nga autobusët dhe mjetet e tjera të tranzitit masiv gjatë kohëve të ngarkuara, dhe ato janë të hapura për makinat gjatë kohërave më pak të ngarkuara.

Disa njerëz ishin të shqetësuar se kjo do të shkaktonte më shumë trafik, por sistemi i vendosur në autostradë në fakt ndihmon në përhapjen e makinave dhe redukton bllokimet.

Tashmë ai është një nga investimet më të mira në botë.

L'AUTOSTRADA più GRANDE del mondo: 26 CORSIE - Milano Città Stato

You may also like ...