Header

Studimi: Europianët po punojnë gjithnjë e më pak, veçanërisht burrat

Orët që punojnë gjatë ditës janë reduktuar kryesisht në Europë, sipas një studimi të Fondit Monetar Ndërkombëtar.

“Tre vjet pas krizës së koronavirusit, puna është rigjallëruar plotësisht, por orët mesatare për punëtor jo”, sipas një raporti, i cili krahason shifrat e sotme me ato para periudhës së pandemisë.

Më e rëndësishmja, kjo prirje “nuk është ciklike, por kryesisht strukturore  pasi zgjeron trendin afatgjatë që i parapriu COVID-19” dhe duket e pamundur të ndryshojë në të ardhmen.

Orët në vit për punonjës

Sipas raportit, bazuar në të dhënat e Eurostat, orët totale që punojmë tani janë të ngjashme me ato të vitit 2019 dhe në disa raste më të ulëta, por ky nuk është rasti për mesatarën e orëve të punës për punonjës, të cilat janë pak më poshtë 37 në javë.

“Orët mesatare të punës në ekonomitë e zhvilluara ka qenë në një prirje rënëse afatgjatë që nga shekulli i 19-të.

Në përgjithësi, orët mesatare të punës në vendet e OECD ranë me rreth 0.5% në vit midis viteve 1870 dhe fillimit të viteve 2000?, theksuan studiuesit. Reduktimi i orëve është përqendruar në tre grupe: të rinjtë, burrat në përgjithësi dhe burrat me fëmijë të vegjël.

“Në rastin e të rinjve, rritja e incidencës së punonjësve me kohë të pjesshme që studiojnë në të njëjtën kohë mund të shpjegojë rënien.

Për burrat në përgjithësi, duke përfshirë ata me fëmijë të vegjël, rënia vlen si për punëtorët me kohë të plotë ashtu edhe për ata me kohë të pjesshme. Ky zbulim vlen për të gjitha vendet europiane, “thotë studimi i FMN.

Orët në javë për punonjës

Analiza thekson se meshkujt vazhdojnë të punojnë mesatarisht më shumë orë (39.9 orë) sesa femrat (34.7 orë), “por ky hendek gjinor është ngushtuar me kalimin e kohës.

Pas këtij fenomeni qëndron fakti se gratë vazhdojnë të bëjnë pjesën më të madhe të kujdesit për fëmijët. Duke u fokusuar në grupe të tjera demografike, studimi i FMN-së thekson gjithashtu se punëtorët e moshës 55 deri në 64 vjeç dhe ata të moshës mbi 65 vjeç kanë parë një rritje në punësim pasi moshat e pensionit është rritur në shumicën e vendeve europiane.

Studimi thekson gjithashtu se ndryshimet në orarin e punës janë më të theksuara në vendet më të pasura sesa në ato me GDP më të ulët. Kështu, raporti parashikon se mesatarja e orëve të punës do të vazhdojë të bie në vendetu, me një ritëm që do të varet nga produktiviteti dhe rritja e pagave, “me shpejtësi të ndryshme midis vendeve”.

Sa më shumë produktivitet dhe vlerë e shtuar në aktivitetin ekonomik, aq më shumë ndryshime intensive priten.

“Në periudhën afatmesme, shumica e parashikimeve ekonomike, përfshirë ato të FMN-së, tregojnë për rritje modeste të produktivitetit për ekonomitë në Europën e zhvilluar”.

Në terma afatgjatë, FMN paralajmëron për rolin kyç që do të luajë inteligjenca artificiale, si dhe masat e miratuara për të kufizuar ngrohjen globale.

 

You may also like ...