Header

Kroaci/ Braktisja e kafshëve do të dënohen me burgim deri në 1 vit

Braktisja e kafshëve në Kroaci së shpejti do të bëhet vepër penale me burgim deri në një vit.

Është pjesë e paketës së re të ndryshimeve në Kodin Penal, për të cilën grupi i punës i Ministrisë së Drejtësisë dhe Administratës po punon prej një viti dhe që deri më tani ishte në prapavijë, ndaj nuk është diskutuar më herët publikisht

Nga dokumentet e grupit të punës që po punon për ligjin e ri, duket qartë se Ministria ka vendosur që në këtë paketë ndryshimesh do të punohet për forcimin e mbrojtjes së kafshëve, ndaj braktisja e kafshëve do të trajtohet si vepër penale.

Është hera e parë që në Kroaci braktisja e kafshëve trajtohet si vepër penale që mund të rezultojë me dënim me burg. Aktualisht është pjesë përbërëse e Ligjit për Mbrojtjen e Kafshëve, për të cilin parashikohet një gjobë deri në 30 mijë HRK.

Krahas veprës së re penale, Ministria e Drejtësisë dhe Administratës planifikon të ndërmarrë një hap shtesë në forcimin e mbrojtjes penale të kafshëve, ndaj propozojnë rritjen e dënimeve me burg për vrasjen apo torturimin e kafshëve.

Propozimi është që personi që vret një kafshë pa arsye të justifikuar ose e keqtrajton atë, i shkakton dhimbje të panevojshme ose e ekspozon në vuajtje të panevojshme, të dënohet me burgim deri në dy vjet (aktualisht dënimi është deri në një vit) dhe nëse vepra penale kryhet për interes personal, propozohet dënimi me burgim deri në tre vjet, në vend të dy vjetëve aktualë.

You may also like ...